Bygg reis deg 2017 i Lillestrøm er i gang i disse dager. Messen trekker tusenvis av besøkende og over 500 utstillere.

Mange av de besøkende vil kunne ha behov for lagring av gjenstander de kjøper på messeområdet, og da kan det være svært praktisk å lagre gjenstandene i våre lagercontainere som er på parkeringsplassen til Norges varemesse.

Utstillere rigger opp og ned store diverse messeutstyr, pakker det sammen, kjører det milevis i bil og har kanskje ikke noe godt sted å lagre messemateriellet. Vi tror det kan være en tidsbesparende og god løsning for mange utstillere på Norges varemesse å lagre messemateriell i våre lagercontainere – som står på messeområdet!

Kontakt oss for informasjon og et godt tilbud.

Lager i Lilestrøm på Norges varemesse som er perfekt for utstillere og lagring av messemateriell