fbpx

Nytt minilager i Hønefoss

Vi feirer nytt lager i Hønefoss, nærmere bestemt ved biltilsynet på Hensmoen 7-8 minutters kjøring retning fra sentrum. Her har vi nye lagercontainere på 13,8 kvadratmeter for utleie på månedsbasis til gunstig pris. Vi tilbyr rabatt om du er student, ønsker langtidslagring eller om du vil leie to eller flere boder.

En by i vekst gir behov for lagring

Urbaniseringens krefter gjør seg gjeldende også på Hønefoss, hvor trenden er at folk i omkringliggende bygder flytter inn mot byen og stadig flere bor i leiligheter sentralt plassert. Hønefoss ligger i Ringerike kommune. Ifølge nytt minilager i HønefossSSB vil kommune vokse fra dagens ca 33.000 innbyggere opp mot 35.000 innbyggere i 2040. Det er i Ringerike kommune vesentlig flere som bor i enebolig enn i leilighet. Spesielt i tettsteder som Tyristrand, Sokna, Hallingby og Nes, og kommunesentrum Hønefoss, hvor vår avdeling ligger. I Hønefoss er det i overkant av 15.000 innbyggere, og byen blir sett på som et sentralt knutepunkt på Østlandet. Mye på grunn av en sentral beliggenhet i forhold til Drammen, Oslo og Gardermoen.

Mer informasjon om vårt lager i Hønefoss og mulighet for bestilling ser du her.

Det kuriøse hjørnet: Hva har høner med Hønefoss å gjøre?

Ingenting, skal vi tro Wikipedia. Følgende står å lese om bakgrunnen for det spenstige navnet:

Det stedet som i dag er kjent som Hønefoss, har ikke alltid båret dette navnet. På 1300-tallet gikk stedet rundt fossen under navnet Weienfoss, noe som indikerer at fossen var eiet av storgården Weien (nå Veien i Heradsbygda). Et diplom fra 11. juli 1337, som befinner seg i Københavns Universitet, forteller at adelsmannen «Ogmund på Veigin erkjenner at prestene ved Maria Kirke i Oslo har rett til hugst i Weien skog til vedlikehiold av den kvernen de eier i Weienfoss».

Fossen

Grunnen på nordsiden av fossen tilhørte storgården Hønen, men det var først etter at sagbrukene begynte å dukke opp på nordsiden av fossen at navnet «Hønen Fos» ble tatt i bruk på 1600-tallet og 1700-tallet. Fossen heter altså egentlig Hønenfoss, men den siste n’en i navnet har på et tidspunkt forsvunnet og navnet blitt til Hønefoss. I dagligtale ble imidlertid stedet rundt fossen opprinnelig omtalt som «sagene» lokalt, og man må helt fram til 1914 før byens formannskap formaliserte navnet Hønefoss.
Bynavnet er sammensatt av de to ordene høne og foss. Ordet høne har ingen ting med høner å gjøre, selv om mange oppgjennom har hatt et spøkefullt forhold til dette. Navneforskere og andre er uenige om opprinnelsen, men deler enigheter. Fleste er enige i at den trolig har med enten topografien eller gammel hedensk gudelære å gjøre. Det eksisterer således to hovedteorier som har fått allmenn aksept, en av topografisk karakter og en med røtter i norrøn mytologi.

Delte meninger

Hønen kan også være en avledning av horn (hjørne av elven) og endelsen -vin (grønn mark, bosted).
Den første hovedteorien knytter navnet til norrøn gudelære. Høn (også kalt Ve) var sidegud til guden Ullr. Hønen gård ligger sentralt i et område som lokalt er kjent som «Hov» og «Ullerål», noe som indikerer en gammel hedensk kultplass. Hønen har som sådan med stor sikkerhet blitt utskilt fra Hov tidligere, og kanskje var dette hovet tilegnet guden Høn. Denne teorien støttes blant annet av professor Oluf Rygh. Av sitt verk «Norske Gaardnavne», mener at man må se Hønen og Hov sammen for å finne opprinnelsen til navnet.

Den andre hovedteorien er at navnet kan ha med elvas topografi å gjøre. Høne kan bety hjørne. Elva slynger seg ganske mye i dette området og danner flere steder naturlige hjørner. Siden bysamfunnet egentlig oppsto på Nordsida av fossen, kan det ha med tangen mellom Begna og Randselva å gjøre. En tange som ligger på grunnen til Hønen og lokalt også er kjent under navnene «Glatved» (etter et tidligere hotell på stedet) og «Bilthuggertangen».